Organisatie

De indeling van de school:

Bij aanvang van het schooljaar heeft onze school 4 groepen. Het aantal groepen en de samenstelling ervan wordt elk jaar met grote zorgvuldigheid bepaald. De verdeling ziet er als volgt uit:

De groepsindeling:

Groep 1-2:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Juffrouw Chris
Woensdag - Juffrouw Anne

Groep 3-4:
Maandag en dinsdag - Juffrouw Anne
Woensdag t/m vrijdag - Juffrouw Etske

Groep 5-6:
Maandag t/m vrijdag - Meneer Gert-Jan

Groep 7-8:
Maandag t/m vrijdag - Juffrouw Anke

Leraarondersteuner - Juffrouw Brigitte
Intern begeleider/ directieondersteuner - Juffrouw Esther
Vakleerkracht bewegingsonderwijs - Meneer Eldin

Directie:

Marin van Gastel - Verbraak
Alfred Jeths

Niet onderwijzend personeel:

Administratieve ondersteuning - Juffrouw Ingrid
Conciërge - Meneer Frans

Naast de groepsverantwoordelijkheid van alle leerkrachten hebben zij ook nog andere taken binnen de school. Zo is elke leerkracht verantwoordelijk voor verschillende (onderwijsinhoudelijke) werkgroepen.