Organisatie

De indeling van de school:

Bij aanvang van het schooljaar heeft onze school 4 groepen. Het aantal groepen en de samenstelling ervan wordt elk jaar met grote zorgvuldigheid bepaald. Door het kleine leerlingaantal op school, zijn wij genoodzaakt combinatiegroepen te formeren. De verdeling ziet er als volgt uit:

De groepsindeling:

Groep 1-2:
Maandag t/m vrijdag - Juffrouw Chris

Groep 3-4:
Maandag - Juffrouw Jet
Dinsdag t/m vrijdag - Juffrouw Etske

Groep 5-6:
Maandag t/m vrijdag - Meneer Gert-Jan

Groep 7-8:
Maandag t/m vrijdag - Juffrouw Anke

Leraarondersteuner - Juffrouw Brigitte
Intern begeleider/ directieondersteuner - Juffrouw Esther
Meneer Sebastiano - Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Directie:

Marin van Gastel - Verbraak
Diana Prop - Bastiaanse

Niet onderwijzend personeel:

Juffrouw Ingrid - Administratieve ondersteuning
Meneer Frans - Conciërge

Naast de groepsverantwoordelijkheid van alle leerkrachten hebben zij ook nog andere taken binnen de school. Zo is elke leerkracht verantwoordelijk voor verschillende (onderwijsinhoudelijke) werkgroepen.