Onze school

De Watermolen dankt zijn naam aan de Watermolenbeek die achter de school ligt. De school ligt in een mooie, rustige en groene omgeving. De Watermolen is een kleine school in de wijk Kroeven. Het voedingsgebied bestaat vooral uit de omliggende straten uit Kroeven zuidwest, met voornamelijk gezinnen met een kleurrijke achtergrond. Focus ligt op het sociaal welbevinden, hiervoor werken we middels Positive Behavior Support en op de cognitieve ontwikkeling, waarbij de taalontwikkeling van de leerlingen speerpunt is. Omdat onze groepen klein zijn, kunnen we alle leerlingen de aandacht geven die ze verdienen. Bij elk kind willen we eruit halen wat erin zit.

De Watermolen: Goed voor elkaar!