“Samenwerking”

Voor ons is samenwerking erg belangrijk en wij zoeken die bewust op. Samenwerking tussen onze leerkrachten, onze leerlingen en hun ouders is voor ons van groot belang. Maar ook de samenwerking met externe partijen zoals andere basisscholen, de wijkbewoners, de gemeente, de woningstichting en
zorginstanties maken daar deel van uit.