Onderwijs

Het team van De Watermolen biedt de leerlingen in een kleinschalige setting goed onderwijs. Persoonlijke ontwikkeling staat hierbij voorop vanuit aandacht voor zowel het sociale als het cognitieve aspect.

Cognitieve ontwikkeling

Ieder kind werkt aan zo hoog mogelijke opbrengsten binnen zijn of haar eigen kunnen. Bij de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen is de taalontwikkeling speerpunt: hierbij denken we aan woordenschat, begrijpend luitseren en technisch en begrijpend lezen.

Sociale veiligheid

Ieder kind moet zich op onze school thuis kunnen voelen. De school moet een veilige omgeving zijn. Aan het begin van het schooljaar worden groepsgesprekken gehouden waarin regels opgesteld worden. Samen met de kinderen worden diverse regels, aangepast aan leeftijd, opgesteld en duidelijk zichtbaar in de klas opgehangen. Gedurende het schooljaar is aandacht voor diverse gedragsverwachtingen die we als school hebben vormgegeven en die we in lesjes bij de leerlingen onder de aandacht brengen. Onze gedragsverwachtingen zijn opgesteld rondom de volgende ruimtes in school: schoolplein, in de rij, gangen, trap, toiletten, kleedkamer, gymlokaal en algemeen. Vanuit de gedragsverwachtingen worden leerlingen positief beloond, waarmee gewerkt wordt aan een schoolbeloning. Zo werken we schoolbreed aan het bevorderen van positief gedrag op school. Dit heet SPBS: Schoolwide Positive Behavior Support. Daarnaast wordt in elke klas intensief gewerkt met Kanjertraining. Hiermee beogen we het pesten te vermijden of in ieder geval zoveel mogelijk terug te dringen. Pesten wordt absoluut niet geaccepteerd.