Missie en visie

"Waarin blinken wij uit? Waar zijn wij als school goed in? Wij streven ernaar om vanuit deze kernkwaliteiten te werken en deze kwaliteiten in ons team te delen. Dat maakt ons als team sterker. Wij werken aan de ontwikkeling bij onze leerlingen vanuit onze vier pijlers."

Onze vier pijlers:

Vertrouwen

Om straks hun rol in de maatschappij goed te kunnen vervullen, is het belangrijk dat onze leerlingen de juiste sociale vaardigheden hebben. Daarom besteden wij, door middel van de Kanjermethode, veel aandacht aan sociale veiligheid en een respectvolle omgang met elkaar. Ieder kind wordt gezien, gehoord en begrepen. Vanuit een basis van vertrouwen gaan we respectvol met elkaar om: leerkrachten, ouders, leerlingen en externe partners.

Samenwerking

Voor ons is samenwerking erg belangrijk en wij zoeken die bewust op. Samenwerking tussen onze leerkrachten, onze leerlingen en hun ouders is voor ons van groot belang. Maar ook de samenwerking met externe partijen zoals andere basisscholen, de wijkbewoners, de gemeente, de woningstichting en zorginstanties maken daar deel van uit.

Persoonlijke ontwikkeling

Het spreekt voor zich dat uw kind op de basisschool goed moet leren rekenen, lezen en schrijven. Maar wanneer kinderen na groep 8 de school verlaten, hebben ze niet voldoende aan die basiskennis alleen. De manier waarop ze in het leven staan, hoe ze met andere mensen omgaan, hun gedrag als individu èn binnen een groep; het zijn allemaal zaken die hun verdere leven zullen beïnvloeden. Op KPO basisschool De Watermolen vinden we de persoonlijke ontwikkeling van uw zoon of dochter dan ook net zo belangrijk als zijn of haar kennisontwikkeling.

Opbrengstgericht

Wij zijn een kleine school met (kleine) combinatiegroepen. Dit biedt kansen om onze leerlingen eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid te leren. Onder andere daardoor ontstaat de tijd en ruimte om onze leerlingen passend onderwijs te bieden. We vinden het steeds weer een een uitdaging om ieder kind per vakgebied die zorg te bieden die het nodig heeft. We weten goede resultaten te behalen en stimuleren elke leerling tot maximale ontwikkeling van talenten. We werken opbrengstgericht. Al jaren zijn onze eindopbrengsten dan ook hoog!