Ziekmelden

Wanneer uw zoon of dochter door omstandigheden niet naar school kan, verzoeken we u dat tussen 08.00uur en 08.30 uur telefonisch te melden. Dit kan op het nummer: 0165- 541529. Wanneer u per e-mail melding maakt, doet u dat dan via directiewatermolen@kporoosendaal.nl

 

U kunt ook een briefje meegeven aan een broertje, zusje of iemand uit de buurt. We willen graag snel bericht. Is uw kind zonder bericht niet op school dan bellen wij naar huis. Wij willen namelijk de zekerheid hebben dat onze leerlingen veilig zijn.

 

Ook wanneer uw kind bijvoorbeeld niet kan deelnemen aan de gymles, in de pauze niet naar buiten mag of vaker naar het toilet moet, willen wij daarvan graag vooraf telefonisch of schriftelijk melding. Absenties om andere redenen dan ziekte moeten altijd schriftelijk worden doorgegeven. We verzoeken iedereen het bezoek aan specialisten en tandarts buiten schooltijd te regelen! Met wat aandringen, behoort dat zeker tot de mogelijkheden!!