Oudervereniging

Sinds 13 november 1973 heeft onze school een oudervereniging. De oudervereniging ondersteunt het schoolteam bij diverse activiteiten. De oudervereniging is een onmisbare schakel tussen ouders, leerkrachten en schoolleiding. Zij geeft fleur en kleur aan onze school. Ouders die willen helpen zijn altijd welkom. Waar kunt u ons dan bijvoorbeeld bij ondersteunen: bij uitstapjes naar bijvoorbeeld de schouwburg, kinderboerderij, maar ook bij handvaardigheidslessen, de organisatie van feesten: het versieren, het verzorgen van traktaties en het ondersteunen op de feestdag zelf,  en de jaarlijkse sportdag. Niet iedereen hoeft overal bij aanwezig te zijn, de één wil weleens mee vergaderen en de ander helpt liever alleen met versieren. Hoe meer ouders er zijn om te ondersteunen, hoe meer de taken verdeeld kunnen worden. Alle helpende handen zijn van harte welkom!

 

Voor alle ouders die assisteren bij schoolse of buitenschoolse activiteiten is door KPO een w.a.-verzekering afgesloten. Ouders die plaats willen nemen in de oudervereniging zijn van harte welkom. Informatie kan verkregen worden bij de oudervereniging.

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Om de activiteiten vorm te kunnen geven is een financiële bijdrage van de ouders nodig. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u het formulier ‘vrijwillige ouderbijdrage’. U krijgt dit formulier per leerling in tweevoud: een gekleurd exemplaar dat u na ondertekening terug mee naar school geeft en een wit exemplaar dat u kunt behouden. Activiteiten waarvoor de ouderbijdragen worden gebruikt zijn onder andere Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, Pasen, sportactiviteiten, schoolkamp, vader- en moederdag. Regelmatig wordt er verslag gedaan van de activiteiten in de nieuwsbrief. Zo blijft u als ouder op de hoogte van de werkzaamheden van de oudervereniging.