Uw betrokkenheid als ouder

Betrokkenheid van u als ouder/ verzorger bij de school stellen we zeer op prijs en vinden we eigenlijk vanzelfsprekend. Een open contact tussen de leerkrachten en ouders is belangrijk. Op die manier houden we elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen rondom en het welbevinden van uw kind. Mocht u vragen hebben of gewoon even binnen willen lopen voor een praatje dan hopen we dat u dat zeker doet!

 

Vormen van ouderbetrokkenheid
3-luikgesprekken
Aan het begin van het schooljaar bent u van harte welkom voor een informele kennismaking met de leerkracht. Medio oktober vindt het eerste formele gesprek plaats tussen leerkracht, ouder en kind. Samen worden afspraken gemaakt, doelen gesteld voor de daaropvolgend periode. Halverwege en aan het einde van het schooljaar zal nog eens een gesprek in deze setting plaatsvinden. Tussentijds zullen de leerkrachten met de leerlingen zogenaamde “kindgesprekken” voeren. Er wordt teruggekeken op de gestelde doelen en er worden nieuwe afspraken gemaakt. Dit is een tussentijdse evaluatie. Eind januari is het 3e gesprek, dit is gekoppeld aan het eerste rapport. In april vindt vervolgens weer een tussenevaluatie plaats. In juli vindt het laatste gesprek plaats, dit is gekoppeld aan het tweede rapport. We vinden het belangrijk deze gesprekken niet alleen met u, maar juist samen met de kinderen erbij te houden. We hebben namelijk een gezamenlijk belang en dat is zo goed mogelijk onderwijs voor uw zoon/ dochter.

 

“Koffie inloop”
Regelmatig wordt een inloop gepland. Data worden meegedeeld via Mijnschoolinfo of worden door de ouders onderling afgesproken. U bent op die momenten van harte welkom. Onder het genot van een bakje koffie of thee kunt u bijpraten over schoolse zaken, opvoeding en zaken van alle dag. Afgelopen jaar hebben we gezien dat ouders de lekkerste hapjes maken en meebrengen om het nog gezelliger te maken!

 

Waarom koffie inloop?
• Omdat het belangrijk is dat we als ouders van alle culturen met elkaar in gesprek blijven.
• Omdat het weleens fijn is ervaringen uit te wisselen.
• Omdat we van elkaar kunnen leren.
• Omdat het belangrijk is dat we met elkaar bekend zijn om zo samen te werken aan een goede toekomst voor onze kinderen.
• Omdat het gewoon gezellig is af en toe eens rustig bij te kletsen!

 

Oudervereniging

Voor verdere uitleg: zie kopje "oudervereniging" op de website.