Opvang

Overblijven

De Watermolen kent een continurooster. Dat houdt onder meer in dat alle kinderen tussen de middag overblijven. U geeft brood mee voor de lunch de kinderen blijven in de klas over, onder begeleiding van de leerkracht en/of een overblijfouder. Het overblijven is bij ons gratis.

 

Buitenschoolse opvang

Als basisschool hebben wij de plicht te zorgen voor buitenschoolse opvang wanneer de ouders hierom vragen. KPO Roosendaal werkt hiertoe samen met Kober Kindercentra. Dit is de grootste organisatie voor kinderopvang in West-Brabant. Zij bieden op meer dan 60 locaties ruimte aan kinderen van nul tot dertien jaar om samen te spelen en op te groeien. Voor u bieden ze de volgende mogelijkheden:

 

  • Voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur tot 8.45 uur (opvang bij gastouders)
  • Naschoolse opvang vanaf 15.15 uur tot 18.00 uur (gastouders of BSO-Villa Vondel)
  • Woensdag 12.00 uur tot 18.00 uur (gastouders of BSO-Villa Vondel)
  • Vrije dagen 7.30 uur 18.00 uur (gastouders of BSO-Villa Vondel)

 

Tijdens de schoolvakanties gaat de opvang gewoon door. Het kan wel zijn dat er dan een andere locatie geldt.  Wanneer u als ouder belangstelling heeft en/of u zich wilt aanmelden,  moet u dit zelf regelen. U neemt dan contact op met Kober kindercentra. Op hun website kunt  u diverse informatie vinden, ook de tarieven. Houd u er rekening mee dat u via de belasting nog een aardige tegemoetkoming voor de kosten kunt krijgen.