Inschrijven

Inschrijven op De Watermolen

U wilt uw kind inschrijven op onze school?Dit kan gedurende het gehele schooljaar en rechtstreeks bij de directie (0165-541529) doen. U bent als ouders van een (toekomstige) leerling altijd welkom om onze school te bezoeken. Soms kunnen we direct tijd vrijmaken om u uitgebreid te informeren en rond te leiden. Het kan ook voorkomen dat u alvast een informatiepakket krijgt en we een afspraak maken voor een uitgebreid informatiegesprek en een rondleiding door de school. Als u ons van tevoren even belt, kunnen we in ieder geval meteen voldoende tijd reserveren om met u en uw kind kennis te maken en u in het gebouw rond te leiden.

 

'Oefenen'

Nadat het inschrijfformulier is ingevuld en ondertekend, mag uw kind een aantal keren op school komen kijken. Dit mag vanaf het moment dat de peuter 3 jaar en 10 maanden is. Hij of zij mag voor de 4e verjaardag dan 4 ochtenden komen kijken en met de andere kleuters uit de groep meedoen. We doen dit in goed overleg met de leerkracht van de groep waarin uw zoon of dochter geplaatst wordt. De 4e verjaardag van uw zoon / dochter geldt als de eerste schooldag. Vanaf die dag is uw kind ook officieel ingeschreven.

 

Soms besluiten we in overleg met de ouders voor een zogenaamde proefplaatsing (van bijvoorbeeld 1 maand). Wanneer leerlingen tussentijds van een andere basisschool naar onze school willen komen, vindt er altijd eerst een gesprek met de directie plaats. Daarbij kunnen ouders aangeven waarom zij de overplaatsing overwegen. Het kan voorkomen dat vanwege de grootte van een bepaalde groep of de samenstelling van zo’n groep niet tot plaatsing kan worden overgegaan. De directeur zal altijd contact opnemen met de school waar de leerling op dat moment nog zit. Nadat onze school heeft besloten uw zoon of dochter te plaatsen, moet een uitschrijfbericht van de vorige school worden aangeboden. Daarna worden afspraken gemaakt over het tijdstip van komst naar onze school.

 

Toelating

Vanaf 1 augustus 1998 is er in Nederland sprake van instroombeleid. Dat betekent dat ouders op grond van de inhoud van een schoolgids voor een bepaalde basisschool kiezen. Uiteraard gaat de school ervan uit dat de keuze een definitieve keuze is. Kinderen die herhaaldelijk van school veranderen hebben daar in hun prestaties last van! Buiten de algemeen geldende wettelijke bepalingen, worden voor toelating tot onze school geen voorwaarden gesteld. Een leerplichtige leerling moet in principe direct geplaatst worden. Een leerling wordt leerplichtig vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de vijfde verjaardag.