Voor nieuwe ouders

Het spreekt voor zich dat uw kind op de basisschool goed moet leren rekenen, lezen en schrijven. Maar wanneer kinderen na groep 8 de school verlaten, hebben ze niet voldoende aan die basiskennis alleen. De manier waarop ze in het leven staan, hoe ze met andere mensen omgaan, hun gedrag als individu én binnen een groep; het zijn allemaal zaken die hun verdere leven zullen beïnvloeden. Op KPO-basisschool De Watermolen vinden we de persoonlijke ontwikkeling van uw zoon of dochter dan ook net zo belangrijk als zijn of haar kennisontwikkeling.

 

Deze gedachte vindt u ook terug in de vier pijlers waarop onze school gebouwd is:

 

 

Vertrouwen: Om straks hun rol in de maatschappij goed te kunnen vervullen, is het belangrijk dat onze leerlingen de juiste sociale vaardighedenhebben.Daarombestedenwij,doormiddelvandeKanjermethode,veel aandacht aan sociale veiligheid en een respect- volle omgang met elkaar. Ieder kind wordt gezien, gehoord en begrepen. Vanuit een basis van vertrouwen gaan we respectvol met elkaar om: leerkrachten, ouders, leerlingen en externepartners.

 

Samenwerking: Voor ons is samenwerking erg belangrijk en wij zoeken die bewust op. Samenwerking tussen onze leerkrachten, onze leerlingen en hun ouders is voor ons van groot belang. Maar ook de samenwerking met externe partijen zoals andere basisscholen, de wijkbewoners, de gemeente, de woningstichting en zorginstanties maken daar deel vanuit.

 

Persoonlijke ontwikkeling: Het spreekt voor zich dat uw kind op de basisschool goed moet leren rekenen, lezen en schrijven.    Maar wanneer kinderen na groep 8 de school verlaten, hebben ze niet voldoende aan die basiskennis alleen. De manier waarop ze  in het leven staan, hoe ze met andere mensen omgaan, hun gedrag als individu èn binnen een groep; het zijn allemaal zaken die hun verdere leven zullen beïnvloeden. Op KPO basisschool De Watermolen vinden we de persoonlijke ontwikkeling van uw zoon of dochter dan ook net zo belangrijk als zijn of haarkennisontwikkeling.

 

Opbrengstgericht: Wij zijn een kleine school met (kleine) combinatiegroepen. Dit biedt kansen om onze leerlingen eigen verant- woordelijkheid en zelfstandigheid te leren. Onder andere daardoor ontstaat de tijd en ruimte om onze leerlingen passend onderwijs te bieden. We vinden het steeds weer een uitdaging om ieder kind per vakgebied die zorg te bieden die het nodig heeft. We weten goede resultaten te behalen en stimuleren elke leerling tot maximale ontwikkeling van talenten. We werken opbrengstgericht. Al jaren zijn onze eindopbrengsten dan ook hoog!