Een blik in onze organisatie

De indeling van de school

 

Bij aanvang van het schooljaar heeft onze school 4 groepen. Het aantal groepen en de samenstelling ervan wordt elk jaar met grote zorgvuldigheid bepaald. Door het kleine leerlingaantal op school, zijn wij genoodzaakt combinatiegroepen te formeren. De verdeling ziet er als volgtuit:

 

 

De groepsindeling

 

groep 1-2:

maandag t/m donderdag - juffrouw Chris

vrijdag - juffrouw Esther

 

groep 3-4:

maandag - juffrouw Lisanne

dinsdag t/m vrijdag - juffrouw Etske

 

groep 5-6:

maandag t/m vrijdag - juffrouw Anke

 

groep 7-8:

maandag t/m vrijdag - meneer Gert-Jan

 

 

 

onderwijsassistente- juffrouw Brigitte

intern begeleider- juffrouw Esther

 

Niet onderwijzend personeel

Mevr. Ingrid - administratieve ondersteuning

Dhr. Frans - conciërge

 

Naast de groepsverantwoordelijkheid van alle leerkrachten hebben zij ook nog andere taken binnen de school. Zo is elke leerkracht verantwoordelijk voor verschillende (onderwijsinhoudelijke) werkgroepen.