Een blik in onze organisatie

De indeling van de school

 

Bij aanvang van het schooljaar heeft onze school 4 groepen. Het aantal groepen en de samenstelling ervan wordt elk jaar met grote zorgvuldigheid bepaald. Door het kleine leerlingaantal op school, zijn wij genoodzaakt combinatiegroepen te formeren. De verdeling ziet er als volgtuit:

 

 

De groepsindeling

 

groep 1-2:

maandag en dinsdag - juffrouw Ineke 

woensdag t/m vrijdag - juffrouw Esther

 

groep 3:

maandag en dinsdag - juffrouw Anke

woensdag t/m vrijdag - juffrouw Etske

 

groep 4-5-6:

maandag t/m woensdag - juffrouw Ellis

woensdag t/m vrijdag- juffrouw Anke

in deze groep is ook een LIO-stagiaire van de PABO aanwezig.

 

groep 7-8:

meneer Gert-Jan

1x in de 3 weken op vrijdagmiddag - juffrouw Etske

 

onderwijsassistente- juffrouw Claudia

intern begeleider- juffrouw Esther

 

Niet onderwijzend personeel

Mevr. Ingrid - administratieve ondersteuning

Dhr. Frans - conciërge

 

Naast de groepsverantwoordelijkheid van alle leerkrachten hebben zij ook nog andere taken binnen de school. Zo is elke leerkracht verantwoordelijk voor verschillende (onderwijsinhoudelijke) werkgroepen.