Onze school

De Watermolen is een kleine school in de multiculturele wijk Kroeven. Leerlingen komen voornamelijk uit de omliggende straten uit Kroeven zuidwest, met voornamelijk gezinnen met een niet-westerse achtergrond. Het sociaal welbevinden van onze leerlingen vinden wij zeer belangrijk. Wij werken met PBS (positive behavior support) waarbij samen opgestelde gedragsverwachtingen centraal staan.Uiteraard is ook de cognitieve ontwikkeling belangrijk, waarbij de algehele taalontwikkeling (lezen en schrijven) van de leerlingen speerpunt is. Al jaren zijn de eindopbrengsten hoog. De Watermolen: Goed voor elkaar!

 

Voor een volledig beeld van de school verwijzen we graag naar de website van de school of www.scholenopdekaart.nl